• Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната. Дружеството е част от холдинга Датамакс Систем АД, който има дванадесет годишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи, и е признат лидер в областта на международно равнище.

  • Фирма Изипей АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услугата „пощенски парични преводи“ на територията на цялата страна. Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на КРС.

  • Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бизнес – центрове, други организации и собствени гишета, в която се предлагат широк набор платежни услуги. В момента броят на офисите надхвърля 830, като се очаква до края на годината той да нарасне значително.

  • Система Easypay позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка на страната се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.

    За повече информация : easypay.bg